Voorzorgsmaatregelen Coronavirus
Welke maatregelen neemt Zorggroep Tellus?
Het regionaal persbericht betreft het sluiten van zorglocaties is hier te vinden.

 Laatste update 31-03-2020, 11.30 uur
‌Nederland is in de ban van het coronavirus (COVID-19), daarom zijn organisaties genoodzaakt om uit voorzorg festiviteiten af te zeggen en worden er voorzorgsmaatregelen genomen om mogelijk risico op een uitbraak te voorkomen. We willen niet dat men in paniek raakt, maar het is wel zaak dat Zorggroep Tellus een aantal maatregelen neemt om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de verspreiding van het virus en geeft aan welke maatregelen genomen (moeten) worden. Onderstaande is onder meer gebaseerd op de door RIVM voorgeschreven maatregelenen de gezamenlijk aanpak van de zorgorganisaties in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) in Noord-Holland. Wij vragen uw aandacht voor het volgende.

‌Bezoek
De minister van Volksgezondheid heeft aangegeven dat de deuren van alle verzorgings- en verpleeghuizen in Nederland per direct dicht gaan. De ‘lockdown’ wordt niet alleen ingesteld om de kwetsbare bewoners te beschermen, maar ook om het personeel beter te kunnen beschermen. Ze zijn hard nodig in de strijd tegen het Coronavirus. Zorggroep Tellus heeft besloten om per direct haar deuren te sluiten voor mensen van buitenaf, met uitzondering van onze medewerkers en andere personen die de primaire zorg voor onze cliënten ondersteunen. Het valt ons zwaar deze maatregel te moeten treffen. Onze cliënten hechten veel waarde aan bezoek van familie en vrienden. Door deze ingrijpende maatregel maken cliënten en hun naasten een extra moeilijke tijd door, daar zijn we ons van bewust. Op onze locaties wordt momenteel heel zorgvuldig omgegaan met de hygiëneregels en we hopen met deze aanvullende maatregel de cliënten maximaal te kunnen beschermen.
Voor mensen in de laatste fase van hun leven wordt een uitzondering gemaakt.

Werken
Binnen Zorggroep Tellus blijven we gewoon ons werk doen, maar willen we u wel laten weten dat we extra alert zijn. Bij de landelijke maatregelen wordt benoemd dat mensen met luchtwegklachten niet mogen werken. Deze maatregel is echter exclusief zorgmedewerkers. Voor zorgmedewerkers geldt dat zij niet meer mogen werken als er een combinatie bestaat van koorts (boven de 38°C) en luchtwegklachten. Alle medewerkers van Zorggroep Tellus vallen onder het primaire proces, dat geldt ook voor medewerkers van het bedrijfsbureau. De zichtbaarheid van deze medewerkers is van belang, wel zullen medewerkers van het bedrijfsbureau een aantal dagen per week thuiswerken om risico’s te beperken. Deze medewerkers zijn op hun reguliere werkdagen gewoon bereikbaar via hun Tellus-mail.

‌Cliënt ophalen
Familieleden en vrienden hebben wij ten zeerste benadrukt om familielid niet mee te nemen voor bijvoorbeeld een avond of een weekend weg of op verjaardag. Elke beweging van cliënten buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is zeer onwenselijk. Het gaat hierbij om de bescherming van alle bewoners. Onze medewerkers welzijn worden ingezet om de eenzaamheid onder de cliënten zoveel mogelijk te beperken. Hierbij hoort ook samen een wandeling maken of andere activiteiten. Vanzelfsprekend nemen wij hierbij de richtlijnen rondom sociale onthouding in acht: we houden afstand van elkaar en vermijden tijdens de activiteiten andere sociale contacten. Uiteraard geldt voor alle cliënten de regel dat bij verkoudheidsklachten en/of koorts men  in het appartement op de locatie blijft.

‌Communicatie
Het is een ongewone situatie. Onze medewerkers werken hard om alle cliënten te beschermen. Wij adviseren familieleden en vrienden om op een andere manier met diens familielid te communiceren, omdat wij niet willen dat onze cliënten (nog meer) vereenzamen. Wij raden hen aan om andere vormen van communicatie die behoefte aan menselijk contact deels kunnen vervullen in te zetten om toch nog in contact te blijven met elkaar, bijvoorbeeld door te Facetimen, Whatsappen, e-mailen of bellen. 

Boodschappen en de was
We weten dat familie en vrienden vaak boodschappen meenemen voor cliënten of de was doen. Men kan dit blijven doen, graag zelfs. Omdat wij onze medewerkers zoveel mogelijk willen ontlasten, zouden wij het erg fijn vinden als u van te voren even belt naar de locatie om aan te geven dat u spullen komt brengen. Dan kunnen wij daar rekening mee houden. 
‌De boodschappen en de was kan men, tijdens kantooruren van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur, bij de ingang van de locatie ophalen en brengen. Hiervoor zijn boxen bij de ingang voorhanden. Wij dragen grote zorg voor de spullen van onze cliënten en diens naasten, daarom vragen wij om de spullen in een box te doen én in de sluis af te geven aan één van onze medewerkers. Indien men de was wilt ophalen, dan dient u even te bellen via het intercomsysteem.

‌Geen diensten derden
Diensten die door derden worden aangeboden, zoals de mondhygiëniste, pedicure en kapper kunnen niet plaatsvinden, tenzij hiervoor een medische noodzaak is.

Hygiëne
Goede hygiëne draagt bij aan het voorkomen van besmetting. Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen. 
‌Bewoners en medewerkers worden blijvend geïnformeerd over het belang van handhygiëne. Aanvullend geldt het advies om geen handen te schudden en ander lichamelijk contact zoveel mogelijk te beperken.

Evenementen en activiteiten
Zorggroep Tellus heeft alle evenementen waar veel mensen van buitenaf aan deelnemen afgezegd. De wekelijkse interne activiteiten houden we beperkt en vinden alleen nog plaats op de locaties. Vanuit Tellus organiseren we tot nader orde geen externe uitjes.  Ook als het gaat om privé aangelegenheden hebben we medewerkers dringend verzocht om een afweging te maken waar zij wel en niet heen gaan en activiteiten waar men met een grote groep mensen in aanraking komt zoveel mogelijk te vermijden.

‌Zorgoverleg cliënten
‌Binnen de locaties vindt alleen nog het noodzakelijke overleg plaats over de directe zorg aan cliënten. Multidisciplinaire overleggen worden in zoveel mogelijk afgeslankte vorm gevoerd. Alle andere bijeenkomsten zijn afgezegd.

‌Het restaurant is gesloten
‌ Vanaf dinsdag 17 maart zijn onze restaurants op de locaties gesloten. 
‌Maaltijden voor afnemers van Tafeltje Dekje zullen we nog steeds blijven bezorgen.

Prikpoli Starlet-DC is gesloten
In verband met de snelle verspreiding van het coronavirus neemt Starlet DC preventief de maatregel om de priklocaties die binnen zorgcentra zijn gevestigd, tijdelijk te sluiten. Dit besluit is in overleg met de betreffende zorgcentra genomen. Voor het laatste nieuws verwijzen wij u naar de website: www.starlet-dc.nl

Meer informatie?
Op dit moment doen wij er alles aan om alle betrokkenen zo goed mogelijk te informeren over de maatregelen die Tellus neemt. Tot slot willen wij benadrukken dat alle communicatie over het coronavirus verloopt via het crisisteam (intern) en de afdeling Marketing & Communicatie. 

We realiseren ons dat deze maatregelen grote gevolgen hebben voor familie en cliënten. Deze zijn echter nodig om de kans op besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Wij willen onze cliënten en medewerkers zoveel mogelijk beschermen en vragen hiervoor uw begrip. Aangezien de situatie van dag tot dag verandert, kan het zijn dat de sluiting van onze locaties op enig moment weer aangepast gaat worden. Uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte. Wij hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen door te bellen naar één van onze locaties.

‌We beseffen maar al te goed dat we hiermee veel van onze medewerker en vrijwilligers vragen en uiten dan ook onze grote waardering voor hun enorme en toegewijde inzet. 
Contact
Voor informatie en vragen kunt u altijd bellen, mailen of langskomen op één van onze locaties.
Het algemene e-mailadres van Zorggroep Tellus is info@zorggroeptellus.nl
Locatie De Lichtboei
IJsselmeerstraat 2
1784 MA Den Helder
T (0223) 63 85 00
F (0223) 63 37 14
Locatie De Groene Vecht
Vechtstraat 250
1784 TG Den Helder
T (0223) 68 59 20
F (0223) 68 59 59
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.
Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.