Klacht en compliment

 Kwaliteit is waar het om draait!

Medewerkers en vrijwilligers van Zorggroep Tellus spannen zich dagelijks in om u of uw familielid de juiste zorg te bieden op de beste manier. Toch kan het voorkomen dat u hier onvoldoende tevreden mee bent. In dat geval vernemen wij graag uw klacht, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Zo wordt onze zorg nóg beter! In de klachtenregeling leest u over de mogelijkheid om eventuele klachten over de organisatie en/of zorg- en dienstverlening van Zorggroep Tellus kenbaar te maken .

Om onze cliënten zo goed mogelijk te helpen, vinden we het belangrijk om te weten wat u van onze zorg vindt.
Of het nu een klacht, een opmerking of een compliment is, wij horen het graag van u. Alleen dan kunnen wij onszelf blijven verbeteren

Wie kan gebruik maken van de regeling?
De klachtenregeling is bedoeld voor cliënten van Zorggroep Tellus. Zij kunnen individueel een klacht kenbaar maken, maar ook als groep. Familieleden, relaties en/of andere betrokkenen van cliënten kunnen een klacht indienen nadat zij daar door de betreffende cliënt toe gemachtigd zijn. Deze machtiging moet schriftelijk worden vastgesteld.

Wat wordt bedoeld met een klacht?
Een klacht is een uiting van onvrede ten aanzien van de zorg- en dienstverlening of de organisatie daarvan door Zorggroep Tellus.
Ter illustratie: een cliënt ervaart onvoldoende hulp bij het aan- en uitkleden.

Wat te doen als u een klacht heeft?
(Ont)zorgen doen we samen. Het is voor Zorggroep Tellus erg belangrijk dat een klacht gehoord wordt: op die manier verbeteren wij onze organisatie en zorg- en dienstverlening. Blijf daarom niet rondlopen met een gevoel van onvrede. Onze medewerkers zijn er voor u!

Wat is de juiste weg om te bewandelen?
Het bespreken van de klacht is vaak de eerste stap naar een oplossing. Daarom stimuleert Zorggroep Tellus de dialoog. In eerste instantie betekent dit dat u in gesprek gaat met de betreffende medewerker. Indien dit gesprek niet leidt tot een oplossing of wenselijk resultaat, dan wordt een vervolggesprek aangegaan met de betreffende teamleider. De teamleider zal de klacht schriftelijk vastleggen en bemiddelen tussen de betrokken partijen. Als ook dit gesprek niet leidt tot een oplossing of wenselijk resultaat, dan bestaat de mogelijkheid om de klacht te bespreken met het managementteam en/of de directie van Zorggroep Tellus. De reeds op schrift vastgestelde klacht is dan het uitgangspunt, met als doel om op basis van klachtregistratie de zorg- en dienstverlening te verbeteren. Indien de klacht via deze interne route niet of onvoldoende kan worden weggenomen, dan kan de klacht ook worden neergelegd bij de onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Als de bemiddeling van de vertrouwenspersoon niet het gewenste resultaat heeft, kunt u uw klacht indienen bij de externe klachtencommissie waarbij we zijn aangesloten. Zorggroep Tellus is aangesloten bij de geschillencommissie. Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, dan kan de vertrouwenspersoon deze mogelijkheid van afhandeling met u bespreken.

Hoe bereikt u de vertrouwenspersoon?
Vertrouwenspersoon Mw. N. Van Ockenburg te bereiken via telefoonnummer 0627411914 of door te mailen naar: av.ockenburg@quicknet.nl.

Het Kwaliteitskader
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt dit document opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken.
Het vormt het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg. Dit kwaliteitskader is als kwaliteitstandaard opgenomen in het wettelijke Register van het Zorginstituut. Het document kwaliteitskader is te vinden via deze link.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie ontvangen over ons diensten- en welzijnsaanbod? Vul hieronder uw gegevens in, dan neemt één van onze medewerkers zo snel mogelijk contact met u op.
Het formulier is succesvol verzonden.

Contact

Voor informatie en vragen kunt u altijd bellen, mailen of langskomen op één van onze locaties. 
Het algemene e-mailadres van Zorggroep Tellus is info@zorggroeptellus.nl

Locatie De Lichtboei

IJsselmeerstraat 2
1784 MA Den Helder
T (0223) 63 85 00
F (0223) 63 37 14

Locatie De Groene Vecht

Vechtstraat 250
1784 TG Den Helder
T (0223) 68 59 20
F (0223) 68 59 59
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.
Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.

Disclaimer
Powered by Druktemaker