Vacature zorg

VERZORGENDE IG
Zorggroep Tellus is een dynamische zorgorganisatie uit Den Helder. Wij ondersteunen ouderen op het gebied van welzijn, gezondheid en wonen met een divers aanbod van zorg- en dienstverlening Van verzorging en verpleging tot revalidatie. Zowel thuis als in één van onze twee locaties; De Lichtboei en De Groene Vecht. Wij zijn voortdurend in beweging met diverse nieuwe ontwikkelingen en projecten en hebben een frisse blik op de toekomst. Wat wij doen is een omgeving creëren die aansluit bij het leven van onze cliënten, zodat zij dit zoveel als mogelijk naar eigen wens kunnen voortzetten. Dit komt tot uiting in ons motto: 'Leef je eigen leven!'
 
Zorggroep Tellus is voor op de locaties en voor het thuiszorgteam op zoek naar meerdere Verzorgenden IG.

Doelstelling en hoofdtaken van de functie:
 • - Verzorgende werkzaamheden en verpleegtechnische handelingen
 • - Revaliderende en reactiverende taken
 • - Opstellen van zorgleefplannen
 • - Psychosociale begeleiding

Wat wij vragen:
 • - Diploma MDGOVZ/IG
 • - Kennis van en ervaring in het omgaan met somatische en/of psycho-geriatrische problematiek bij cliënten
 • - Kennen en zelfstandig toepassen van relevante protocollen
 
Wat wij bieden:
 • - Tijdelijk dienstverband van 1 mei 2019 tot 1 mei 2020
 • - Arbeidsduur van minimaal 16 en maximaal 24 uren per week (locatie) / Arbeidsduur van minimaal 8 en maximaal 12 uren per week (thuiszorg). 
 • - Arbeidsvoorwaarden conform de CAO VVT; salariëring in FWG 35
 
Informatie
Meer informatie over de vacatures kunt u opvragen bij Paula Udding, Manager Zorg & Welzijn, bereikbaar via e-mail p.udding@zorggroeptellus.nl.

Sollicitatie
Uw schriftelijke sollicitatiebrief en CV kunt u sturen naar Zorggroep Tellus, t.a.v. de afdeling P&O, Vechtstraat 250, 1784 TG Den Helder of via personeel@zorggroeptellus.nl.


VACATURE ZORG VAKANTIEPERIODE
Zorggroep Tellus is een dynamische zorgorganisatie uit Den Helder. Wij ondersteunen ouderen op het gebied van welzijn, gezondheid en wonen met een divers aanbod van zorg- en dienstverlening Van verzorging en verpleging tot revalidatie. Zowel thuis als in één van onze twee locaties; De Lichtboei en De Groene Vecht. Wij zijn voortdurend in beweging met diverse nieuwe ontwikkelingen en projecten en hebben een frisse blik op de toekomst. Wat wij doen is een omgeving creëren die aansluit bij het leven van onze cliënten, zodat zij dit zoveel als mogelijk naar eigen wens kunnen voortzetten. Dit komt tot uiting in ons motto:
'Leef je eigen leven!'

Zorggroep Tellus is voor de vakantieperiode 2019 op zoek naar Helpenden en Verzorgenden IG. 

Doelstelling en hoofdtaken van de functie Helpende (+):
- Begeleiden van cliënten bij ADL-activiteiten
- Assisteren van Verzorgenden IG bij de begeleiding en verzorging van cliënten
- Verrichten van eenvoudige verpleegtechnische handelingen
- Uitvoeren van huishoudelijk werk bij cliënten
- Registratie- en rapportagewerkzaamheden
 
Wat wij vragen bij de functie Helpende (+):
 • - Diploma Helpende niveau 2
 • - Gecertificeerd voor medicatieverstrekking (van toepassing bij Helpende (+)
 • - Kennis van en ervaring in het omgaan met somatische en/of psycho-geriatrische problematiek bij ouderen
 • - Kennen en toepassen van relevante protocollen
 
Doelstelling en hoofdtaken van de functie Verzorgende IG:
- Verzorgende werkzaamheden en verpleegtechnische handelingen
- Revaliderende en reactiverende taken
- Methodisch opstellen en bijstellen van zorgleefplannen en registeren in Resident Web
- Psychosociale begeleiding
 
Wat wij vragen bij de functie Verzorgende IG:
 • - Diploma MDGOVZ/IG
 • - Kennis van en ervaring in het omgaan met somatische en/of psycho-geriatrische problematiek bij cliënten
 • - Kennen en zelfstandig toepassen van relevante protocollen
 
Wat wij bieden:
 • - Aaneengesloten dienstverband tijdens één of meerdere vakantieperiode(s)
 • - Arbeidsduur is bespreekbaar en minimaal 16 uren gemiddeld per week
 • - Arbeidsvoorwaarden: - Helpende (+) conform de CAO VVT; salariëring in FWG 25
- Verzorgende IG conform de CAO VVT; salariëring in FWG 35
 
Informatie
Meer informatie over de vacatures kunt u opvragen bij
 
Sollicitatie
Uw schriftelijke sollicitatiebrief en CV kunt u sturen naar Zorggroep Tellus, t.a.v. de afdeling P&O, Vechtstraat 250, 1784 TG Den Helder of via personeel@zorggroeptellus.nl.


EERSTE VERANTWOORDELIJKE VERZORGENDE
Zorggroep Tellus is een dynamische zorgorganisatie uit Den Helder. Wij ondersteunen ouderen op het gebied van welzijn, gezondheid en wonen met een divers aanbod van zorg- en dienstverlening Van verzorging en verpleging tot revalidatie. Zowel thuis als in één van onze twee locaties; De Lichtboei en De Groene Vecht. Wij zijn voortdurend in beweging met diverse nieuwe ontwikkelingen en projecten en hebben een frisse blik op de toekomst. Wat wij doen is een omgeving creëren die aansluit bij het leven van onze cliënten, zodat zij dit zoveel als mogelijk naar eigen wens kunnen voortzetten. Dit komt tot uiting in ons motto: 'Leef je eigen leven!'

Zorggroep Tellus is op zoek naar een Eerste Verantwoordelijke Verzorgende (EVV'er)

Doelstelling en hoofdtaken van de functie:
 • - Treed op als casemanager om de inzet van de betrokken behandelaars te coördineren en op elkaar af te stemmen
 • - Verricht intakegesprekken, stelt op basis van de vastgestelde cliëntgebonden indicatiestelling een zorgdiagnose en stelt het zorgleefplan op
 • - Evalueert en rapporteert (tussentijds) over de gerealiseerde zorg- en dienstverlening al dan niet in multidisciplinaire overleggen en andere werkbesprekingen en onderhoudt de registraties in het zorgdossier
 • - Geeft voorlichting en advies aan collega’s, cliënten en hun relaties en begeleidt en instrueert hen wat betreft de zorgverlening

Wat wij vragen:
 • - Diploma MDGOVZ/IG aangevuld met het diploma EVV en/of de bereidheid tot het volgen van deze opleiding
 • - Kennis van en ervaring in het omgaan met somatische en/of psycho-geriatrische problematiek bij cliënten
 • - Kennen en zelfstandig toepassen van relevante protocollen
 
Wat wij bieden:
 • - Tijdelijk dienstverband van 1 mei 2019 tot 1 mei 2020
 • - Arbeidsduur van gemiddeld 24 uren per week
 • - Arbeidsvoorwaarden conform de CAO VVT; salariëring in FWG 40
 
Informatie
Meer informatie over de vacatures kunt u opvragen bij Paula Udding, Manager Zorg & Welzijn, bereikbaar via e-mail p.udding@zorggroeptellus.nl

Sollicitatie
Uw schriftelijke sollicitatiebrief en CV kunt u sturen naar Zorggroep Tellus, t.a.v. de afdeling P&O, Vechtstraat 250, 1784 TG Den Helder of via personeel@zorggroeptellus.nl.

Zorggroep Tellus hanteert een screeningsbeleid, waarbij het in gang zetten van een VOG aanvraag deel uit maakt van de aanstellingsprocedure. Tijdens de screening kan social media, zoals LinkedIn, geraadpleegd worden. Er wordt voor deze vacature gelijktijdig in- en extern geworven, waarbij voorrang gegeven wordt aan interne kandidaten.

Contact

Voor informatie en vragen kunt u altijd bellen, mailen of langskomen op één van onze locaties. 
Het algemene e-mailadres van Zorggroep Tellus is info@zorggroeptellus.nl

Locatie De Lichtboei

IJsselmeerstraat 2
1784 MA Den Helder
T (0223) 63 85 00
F (0223) 63 37 14

Locatie De Groene Vecht

Vechtstraat 250
1784 TG Den Helder
T (0223) 68 59 20
F (0223) 68 59 59
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.
Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.

Disclaimer
Powered by Druktemaker