WijkLeerbedrijf combineert
re-integratie met informele hulpverlening in Nieuw Den Helder
Met de oprichting van het WijkLeerbedrijf komt er een extra voorziening in de wijk Nieuw Den Helder, waarbij inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt informele hulp bieden aan wijkbewoners die dat nodig hebben. Gelijker tijd volgen de deelnemers een opleiding in de zorg bij het ROC en lopen zij stage bij één van de locaties van Zorggroep Tellus, zodat zij aan het einde van het traject een diploma hebben en naar een baan worden begeleid. Daardoor kunnen ze zelf in hun inkomen voorzien. Het traject duurt naar verwachting twee jaar.

Wilco van der Most, bestuurder van Zorggroep Tellus, vertelt gedreven: “Het WijkLeerbedrijf is een aanwinst voor en past perfect bij Tellus. Met het initiatief biedt men kansen aan inwoners uit Den Helder die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. En wordt informele hulp geboden aan kwetsbare wijkbewoners. Het is een verrijking voor Den Helder, en in het bijzonder voor Nieuw Den Helder.”

Het WijkLeerbedrijf komt tot stand door samenwerking van initiatiefnemer Zorggroep Tellus, de gemeente Den Helder, ROC NHN en Calibris Advies. Deze samenwerking wordt bekrachtigd met een intentieverklaring van alle deelnemende partijen op 20 november. Het is de bedoeling dat het WijkLeerbedrijf start op 1 februari 2018.

Het initiatief van Tellus is daarmee het 21ste WijkLeerbedrijf in Nederland. De groeiende vraag uit de arbeidsmarkt naar laaggeschoold personeel in de zorg wordt daardoor gekoppeld aan het inzetten van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien functioneert het WijkLeerbedrijf als voorziening voor informele hulp. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

• Het bestrijden van eenzaamheid;
• Mantelzorgers ontlasten waar dat kan;
• Mogelijk maken dat inwoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Inwoners die hulp ontvangen wordt gevraagd daar een tegendienst voor te leveren aan de deelnemers van het project. Bijna iedereen is namelijk in staat om, hoe klein het soms ook lijkt, iets terug te doen wat van grote waarde voor de deelnemer is.

Wethouder Sociaal Domein Pieter Kos is enthousiast: "Dit initiatief sluit naadloos aan bij onze ambities in het brede sociaal domein. Het is innovatief en heeft zich elders al bewezen als effectieve methode. Het draagt daardoor bij aan een mooiere samenleving”.

Deelnemers gezocht
De gemeente is gestart met het werven van kandidaten voor dit project. Er is plaats voor twintig deelnemers. Aanmelden is nog mogelijk. Ontvangt u een uitkering en heeft u interesse om in de zorg aan het werk te gaan? Neem dan contact op via n.kloosterman@denhelder.nl of bel naar 0223-67 11 78.
Deelnemers aan dit traject behouden hun uitkering.
terug naar overzicht
Contact
Voor informatie en vragen kunt u altijd bellen, mailen of langskomen op één van onze locaties.
Het algemene e-mailadres van Zorggroep Tellus is info@zorggroeptellus.nl
Locatie De Lichtboei
IJsselmeerstraat 2
1784 MA Den Helder
T (0223) 63 85 00
F (0223) 63 37 14
Locatie De Groene Vecht
Vechtstraat 250
1784 TG Den Helder
T (0223) 68 59 20
F (0223) 68 59 59
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.
Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.