Zorg is
persoonlijk.
Dat weten we.

Met uw hulp kunnen wij onze cliënten de beste zorg geven. Uw opmerking is van waarde!

Klacht of compliment?

Wij vinden het belangrijk om altijd actief onze zorg te blijven verbeteren. Uw opmerking, mening of compliment helpt ons hierbij.

Jaarlijks evalueren wij onze zorg door middel van het cliënttevredenheidsonderzoek. Lees hier de laatste resultaten.

Een complimentje

‌Wij zorgen met passie en aandacht. Vindt u dat ook en bent u tevreden over onze zorgverlening of misschien over een specifieke medewerker van Tellus? Iedereen bloeit op van stukje erkenning dus als u dit graag aan ons of anderen wil laten weten, stuur dan een e-mail naar info@zorggroeptellus.nl

U kunt er ook voor kiezen een waardering achter te laten op Zorgkaartnederland.nl. Zoek de locatie op en geef een korte waardering. Alvast bedankt!

Klacht

Medewerkers en vrijwilligers van Zorggroep Tellus spannen zich elke dag in om u of uw familielid de juiste zorg te bieden op de beste manier. Toch kan het gebeuren dat u minder tevreden bent. Wij horen dat graag van u. We zijn altijd op zoek naar groei en verbetering in onze zorg. Dat is de kracht van een klacht: Samen komen we verder!

‌Klik hier voor de klachtenregeling van Zorggroep Tellus en help ons verder.

Veelgestelde vragen over klachten

Een klacht is een uiting van onvrede ten aanzien van de zorg- en dienstverlening of de organisatie daarvan door Zorggroep Tellus. Ter illustratie: een cliënt ervaart onvoldoende hulp bij het aan- en uitkleden. 

De klachtenregeling is bedoeld voor cliënten van Zorggroep Tellus. Familieleden, relaties en/of andere betrokkenen van cliënten kunnen ook een klacht indienen. 

(Ont)zorgen doen we samen. Het is voor Zorggroep Tellus erg belangrijk dat een klacht gehoord wordt: op die manier verbeteren wij onze organisatie en zorg- en dienstverlening. Blijf daarom niet rondlopen met een gevoel van onvrede. Onze medewerkers zijn er voor u!

(Ont)zorgen doen we samen. Het is voor Zorggroep Tellus erg belangrijk dat een klacht gehoord wordt: op die manier verbeteren wij onze organisatie en zorg- en dienstverlening. Blijf daarom niet rondlopen met een gevoel van onvrede. Onze medewerkers zijn er voor u! 

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt dit document opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Het vormt het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg. ‌Dit kwaliteitskader is als kwaliteitstandaard opgenomen in het wettelijke Register van het Zorginstituut. ‌‌

Het document kwaliteitskader is te vinden via deze link.

Praten over dingen waar u niet tevreden over bent, is soms moeilijk. Daarom is er een cliëntvertrouwenspersoon. Elke cliënt die een klacht heeft over de dienstverlening van Zorggroep Tellus kan bij deze cliëntvertrouwenspersoon terecht. Cliëntvertrouwenspersoon mevrouw Nel van Ockenburg is te bereiken via telefoonnummer 0627411914 of door te mailen naar: n.vanockenburg@zorggroeptellus.nl.

‌Als de bemiddeling van de vertrouwenspersoon cliënten niet het gewenste resultaat heeft, kunt u uw klacht schriftelijk of per e-mail indienen bij de bestuurder van Tellus. De bestuurder neemt dan binnen vijf werkdagen contact met u op. Indien uw klacht na behandeling door de bestuurder niet naar tevredenheid is opgelost en u daarin niet berust, is er sprake van een geschil. ‌U kunt dan het geschil voorleggen aan de geschillencommissie, waarbij Zorggroep Tellus is aangesloten: ‌www.degeschillencommissie.nl. Het bezoekadres van De Geschillencommissie is: Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag. Het postadres is: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

  • Luisteren naar uw verhaal
  • U helpen om uw vraag of klacht te verhelderen & zo nodig doorverwijzen
  • Informatie en uitleg geven over uw rechten binnen de Wzd
  • Ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht
  • Desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt.

U kunt terecht bij de vertrouwenspersoon van Zorgstem: Marianne Knuit, te bereiken van maandag tot en met donderdag op: 06 28 84 00 20 of via m.knuit@zorgstem.nl. Meer informatie over Zorgstem is te vinden op: www.zorgstem.nl.

Klacht indienen

Wilt u voortaan de VerTellus ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en kom alles over Tellus te weten.