Onze partners

Samenwerking is een belangrijke onderdeel voor Tellus.

Samenwerking is een belangrijke onderdeel voor Tellus. Dit zorgt voor een breed en volwaardig palet van diensten op het gebied van woon-, zorg- en welzijnsaanbod en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van leven voor cliënten van Tellus.

Stakeholders en belanghebbenden spelen een essentiële rol in het realiseren van onze taak en organisatiedoelen. Belanghebbenden zijn onder meer (potentiële) cliënten en hun familie/relaties, medewerkers, vrijwilligers, financiers, de gemeente, de woningbouwcorporaties, collega-zorgaanbieders, ouderenbonden, cliëntbelangenverenigingen en andere samenwerkende organisaties.

Wil jij een samenwerking starten met Tellus?

Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Wilt u voortaan de VerTellus ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en kom alles over Tellus te weten.