Privacy binnen Tellus
 Hoe verwerkt Zorggroep Tellus persoonsgegevens? Privacy vinden wij heel belangrijk. Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens geldt bij Zorggroep Tellus als onderdeel van goede zorg en goed werkgeverschap. Medewerkers van Zorggroep Tellus zijn zich bewust van de actuele wetgeving rondom privacy. Het uitgangspunt is dat medewerkers van Zorggroep Tellus vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. 

‌Hieronder vindt u, per doelgroep, alles over persoonsgegevens en hoe wij persoonsgegevens verwerken. 

‌Deze privacyverklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op deze website. Zorggroep Tellus raadt u aan deze verklaring af en toe opnieuw te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. 
Contact
Voor informatie en vragen kunt u altijd bellen, mailen of langskomen op één van onze locaties.
Het algemene e-mailadres van Zorggroep Tellus is info@zorggroeptellus.nl
Locatie De Lichtboei
IJsselmeerstraat 2
1784 MA Den Helder
T (0223) 63 85 00
F (0223) 63 37 14
Locatie De Groene Vecht
Vechtstraat 250
1784 TG Den Helder
T (0223) 68 59 20
F (0223) 68 59 59
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlZorggroep Tellus is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.
Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.