Algemeen
Wat zijn persoonsgegevens en welke wetgeving valt er onder de verwerking van persoonsgegevens? U leeft het hier!
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die verwijzen naar een persoon. Dat kan een naam, een adres of een telefoonnummer zijn. Maar ook informatie over gezondheid (zoals in het medisch dossier) is een persoonsgegeven.
Geheimhouding
Medewerkers van Zorggroep Tellus gaan vertrouwelijk om met alle gegevens. Zorgverleners van Zorggroep Tellus en andere zorginstellingen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen gegevens over u alléén aan anderen verstrekken nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen wel onderling gegevens opvragen en uitwisselen. Dat mag echter alleen als dat nodig is voor de behandeling.
 
Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens
Zorggroep Tellus is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens zeer belangrijk.
Dit betekent onder meer dat we: 
- Vertrouwelijk met alle persoonsgegevens omgaan. We zorgen ervoor dat alleen mensen die bij uw gegevens mogen komen dat kunnen, zowel op de computer als op locaties van Zorggroep Tellus.
- Dat we goede beveiligingsmaatregelen hebben genomen om deze persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, oneerlijke toegang en diefstal. Zo beveiligen we de computers en netwerken volgens nationale standaarden, en houden we onze locaties veilig. Papieren gegevens gaan in afgesloten dossierkasten, onze medewerkers laten geen gegevens liggen en verzamelen geen overbodige gegevens.
- Dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben. Zo blijft er niet onnodig lang informatie over u ‘rondslingeren’. Natuurlijk zijn we soms verplicht om zaken langer te bewaren: uw medisch dossier blijft bijvoorbeeld 15 jaar bewaard.
Wij delen uw gegevens alleen wanneer dat nodig is
Zorggroep Tellus zal uw persoonsgegevens nooit aan derde partijen verkopen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden met ketenpartners zoals ziekenhuizen,huisartsen en/of apotheken.
Cookies
Zorggroep Tellus gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Zorggroep Tellus gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden en helpen ons om de website goed te laten werken. We anonimiseren deze gegevens vóórdat ze verwerkt worden.
Onder welke wetgeving valt de verwerking van persoonsgegevens?
Zorggroep Tellus verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en heeft daarbij te maken met verschillende wetgevingen. Zo houdt Zorggroep Tellus zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG: de privacywet).

Daarnaast gelden andere aspecten voor wet- en regelgeving die met de privacy van gegevens te maken hebben, zoals een bewaarplicht. Ook hier houdt Zorggroep Tellus zich aan.
We gebruiken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze diensten
Wij gebruiken persoonsgegevens omdat het nodig is voor het uitvoeren van onze diensten. Vaak bewaren we ook persoonsgegevens omdat dat moet vanwege wettelijke, financiële en/of fiscale verplichtingen, onder andere:

‌- houden van cameratoezicht op locatie, om uw en onze veiligheid te garanderen
onderhouden van contact indien gewenst
- bijhouden wie we wel en niet mogen benaderen (register niet-benaderen)
- (laten) uitvoeren van Interne en externe controles op onze diensten
- beantwoorden van vragen en het behandelen van klachten via social media, e-mail, per post of telefonisch
- bijhouden van het bezoek van onze website om onze website te verbeteren
- nakomen van financiële en wettelijke verplichtingen en het voeren van een financiële administratie
- voldoen aan uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
- verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening
Met welke partijen werkt Tellus samen op het gebied van persoonsgegevens?
Wij werken alleen samen met partijen waarmee we goede afspraken gemaakt hebben. Daarnaast maken we in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, zoals bijvoorbeeld het ECD waarin medische dossiers worden bijgehouden. Daarbij is het mogelijk dat de leverancier van dat systeem ook toegang heeft tot het systeem waarop persoonsgegevens worden verwerkt. Dit is omdat deze leveranciers het systeem goed moeten kunnen onderhouden, en moeten kunnen handelen in geval van problemen. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging. Dat leggen we vast in ‘verwerkersovereenkomsten’. Daarvoor gebruiken we de branche-standaard van Actiz/BOZ; u kunt deze zelf ook inzien op AVG-Helpdesk voor Zorg en Welzijn.
Contact
Voor informatie en vragen kunt u altijd bellen, mailen of langskomen op één van onze locaties.
Het algemene e-mailadres van Zorggroep Tellus is info@zorggroeptellus.nl
Locatie De Lichtboei
IJsselmeerstraat 2
1784 MA Den Helder
T (0223) 63 85 00
F (0223) 63 37 14
Locatie De Groene Vecht
Vechtstraat 250
1784 TG Den Helder
T (0223) 68 59 20
F (0223) 68 59 59
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlZorggroep Tellus is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.
Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.