Klachten en vragen
U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door Zorggroep Tellus. Dit kan bij verschillende partijen. U leest hieronder bij wie u een klacht in kan dienen en hoe de procedure verloopt. 
Bij wie kan ik terecht om een klacht in te dienen op het gebied van persoonsgegevens?
1. Bij Zorggroep Tellus zelf: u kunt terecht bij uw contactpersoon of de leidinggevende van de afdeling of locatie.
2. Bij de onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming (contactgegevens onderaan deze verklaring).
3. Bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via hun website.
Functionaris gegevensbescherming
Zorggroep Tellus heeft een Functionaris Gegevensbescherming om toe te zien op de bescherming van uw gegevens. Haar naam is Annelies Magnin en zij is voor cliënten, medewerkers, sollicitanten, uitzendkrachten, personeel niet in loondienst en vrijwilligers van Zorggroep Tellus per mail te bereiken via avg@zorggroeptellus.nl.

Heeft u een (mogelijk) datalek gesignaleerd, dan kan dat per mail worden gemeld aan avg@zorggroeptellus.nl. Voorbeelden van mogelijke datalekken zijn het naar een verkeerd mailadres versturen of het op een verkeerd mailadres ontvangen van een rapportage met daarin persoonsgegevens, of het vinden of verliezen van een laptop, telefoon of usb-stick met persoonsgegevens. Het gaat in beide voorbeelden om persoonsgegevens van relaties van Zorggroep Tellus.
Hoe verloopt de procedure?
Als u een verzoek doet zullen we allereerst beoordelen of we uw verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen besluiten uw verzoek niet in behandeling nemen als we uw identiteit niet voldoende kunnen vaststellen. Zo kunnen we u vragen om u fysiek te legitimeren bij een Zorggroep Tellus-locatie; als u dat niet doet kunnen we uit veiligheidsoogpunt weigeren u inzage te geven in gegevens waarvan wij niet weten of die van u zijn. Ook kunnen we een verzoek weigeren als we vanwege wettelijke redenen (bijvoorbeeld een lopende rechtszaak) niet kunnen/mogen voldoen aan een verzoek. 
Als we uw verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er situaties mogelijk waarin wij uw verzoek alsnog moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt: Dit kan voorkomen in gevallen dat uw inzageverzoek ook persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we uw verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.
‌ 
Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heeft u het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contact
Voor informatie en vragen kunt u altijd bellen, mailen of langskomen op één van onze locaties.
Het algemene e-mailadres van Zorggroep Tellus is info@zorggroeptellus.nl
Locatie De Lichtboei
IJsselmeerstraat 2
1784 MA Den Helder
T (0223) 63 85 00
F (0223) 63 37 14
Locatie De Groene Vecht
Vechtstraat 250
1784 TG Den Helder
T (0223) 68 59 20
F (0223) 68 59 59
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlZorggroep Tellus is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.
Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.