Palliatieve zorg
Informatie voor cliënten en hun naasten
Palliatieve zorg wordt door Zorggroep Tellus intern verleend aan clienten die ongeneeslijk ziek en/of stervende zijn.

Palliatieve zorg, wat is dat?
Palliatieve zorg is zorg voor cliënten met een ongeneeslijke, levensbedreigende ziekte die naar verwachting minder dan een jaar te leven hebben. Deze zorg wordt toegepast wanneer de cliënt niet meer te genezen is. Het doel is echter om de cliënt een zo lang mogelijk leven te geven van goede kwaliteit. Dit gaat volgens de wensen en keuzes van de cliënt.

Terminale zorg, wat houdt dit in?
Terminale zorg ontvangen cliënten die een levensverwachting hebben van drie maanden of minder. Bij deze vorm van zorg worden nare
ziekteverschijnselen, zoals pijn, jeuk of benauwdheid, tegengegaan. Daarnaast is er ook volop aandacht voor het geestelijk welbevinden. Verder worden maatregelen getroffen om de laatste levensfase van de cliënt zo goed mogelijk te laten verlopen.

Wat houdt dit in voor u als naasten?
De kwaliteit van leven en comfort tijdens de palliatieve fase gebeurt uiteraard in overleg met de naasten van de betreffende cliënt. Er wordt geprobeerd om ongemakken te voorkomen en klachten te verlichten. Er is niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee patiënten te maken hebben. Er is ook aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele vragen die zich bij de patiënt en/of de naasten kunnen voordoen. Het verlichten van klachten is het hoofddoel van de zorgverlening en de kwaliteit van het leven staat centraal.

Wat kunnen we voor u betekenen in de terminale fase?
U heeft het recht tot waken bij uw naaste. Wat kunt u van ons verwachten? Wij hebben de ervaring dat een communicatieschrift een prettige manier van communiceren is. Hierdoor blijft u op de hoogte van wat er gebeurt. U kunt ook in dit schrift schrijven, bijvoorbeeld wie er op bezoek is geweest en vragen en opmerkingen aan het personeel.

Wat bieden wij tijdens deze levensfases?
De cliënt is verzekerd van 24-uurs zorg en er is een bed aanwezig, zodat u dichtbij uw naaste kan blijven als daar behoefte aan is.
Wij bieden twee gratis voor- en hoofdgerechten aan, daarnaast is er gratis koffie en thee beschikbaar. Wilt u ‘s avonds gebruikmaken van een broodmaaltijd, dan kunt u dit vóór 15.00 uur kenbaar maken bij de verzorging. De voorkeuren van zowel de cliënt als van u proberen wij zoveel mogelijk te honoreren, denk hierbij achtergrondmuziek en aanwezigheid van personeel. Er kunnen afspraken gemaakt worden met het facilitaire team betreffende het schoonhouden van het appartement. Het zorgproces gaat in samenspraak met u en de huisarts. Voor wat betreft het medische aspect is de uitspraak van de (huis)arts leidend. Dit gaat doorgaans in samenspraak met familie en de verzorging.

Wat gebeurt er na het overlijden?
Afscheid nemen van het leven is een ingrijpende gebeurtenis. Na het overlijden moet er veel geregeld worden. Juist daarom is het goed om alvast na te denken over zaken die later aan de orde komen. Bijvoorbeeld: ‘Wat zijn de wensen rond het afscheid (kleding, sierraden etc.), welke mogelijkheden voor de uitvaart zijn er en hoe legt u de voorkeuren vast? Welke administratieve zaken kunnen nu al geregeld worden voor een soepele afwikkeling later?’ Bij het overlijden in het ziekenhuis of zorgcentrum wordt de arts automatisch op de hoogte gebracht. In goed overleg met de verzorging en nabestaanden wordt besloten wie de uitvaartonderneming belt. Tevens moet er een keus gemaakt geworden waar de overledene wordt opgebaard en wie het afleggen doet. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de overledene in het appartement opgebaard wordt en afgelegd wordt door een deskundige. Uit ervaring blijkt dat het de prettigste manier is om deze zaken vooraf te bespreken, daar waar de situatie dit toe laat. Het appartement dient na overlijden binnen zeven dagen leeg te zijn. Dit wordt vaak als snel en confronterend ervaren. Dit begrijpen wij maar al te goed. Wij zijn echter genoodzaakt het appartement zo snel mogelijk weer te verhuren, om gelden van de overheid te ontvangen om zorg te kunnen leveren.

Eén keer per jaar wordt er een herdenkingsdienst georganiseerd voor degenen die zijn overleden.
‌Hiervoor ontvangt u een uitnodiging.
Contact
Voor informatie en vragen kunt u altijd bellen, mailen of langskomen op één van onze locaties.
Het algemene e-mailadres van Zorggroep Tellus is info@zorggroeptellus.nl
Locatie De Lichtboei
IJsselmeerstraat 2
1784 MA Den Helder
T (0223) 63 85 00
F (0223) 63 37 14
Locatie De Groene Vecht
Vechtstraat 250
1784 TG Den Helder
T (0223) 68 59 20
F (0223) 68 59 59
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlZorggroep Tellus is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.
Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.