Volledig Pakket Thuis (VPT)
Alle zorg aan huis
Komt u in aanmerking voor een AWBZ-indicatie voor langdurig verblijf in een verzorgingshuis, maar u wilt thuis blijven wonen, dan kunt u een beroep doen op de regeling Volledig Pakket Thuis (VPT). Alle zorg, die u normaal in een verzorgingshuis zou krijgen, krijgt u dan thuis!
VPT woningen op onze locaties en een ZZP indicatie
In het VPT pakket zitten de kosten voor zorg en (een stukje huishoudelijke) ondersteuning. De huur of hypotheek en andere woonlasten betaalt u zelf. Moet uw woning aangepast worden om thuis te kunnen blijven wonen, dan kunt u een beroep doen op de Wet Maatschappij Ondersteuning (WMO). Niet al uw medische kosten vallen onder het VPT. Voor huisartsenzorg, medicijnen, geneesmiddelen en tandheelkundige zorg kunt u een beroep doen op uw zorgverzekering. Rolstoelen en andere hulpmiddelen kan de gemeente aan u verstekken op grond van de WMO.

Op de locatie De Groene Vecht zijn zes appartementen aanwezig waar Zorggroep Tellus het Volledig Pakket Thuis aanbiedt. Het doel hiervan is om u te helpen en te ondersteunen, zodat u zolang mogelijk in uw eigen veilige en vertrouwde woning kunt blijven wonen. Met VPT kunt u uw zelfstandigheid langer handhaven. Op locatie De Lichtboei biedt Zorggroep Tellus ook het VPT pakket met dezelfde voorwaarden als voor De Groene Vecht, alleen zijn hier geen speciale appartementen voor aangewezen. De voordelen van een VPT via Zorggroep Tellus zijn:
- U woont zelfstandig in één van de zes appartementen van Zorggroep Tellus.
- U kunt gebruik maken van alle voordelen die Zorggroep Tellus te bieden heeft, zoals zorg conform Zorg Zwaarte Pakket (ZZP), huishoudelijke ondersteuning, koffie, thee en maaltijden.
- U kunt deelnemen aan activiteiten die ook voor de intramurale cliënten van toepassing zijn.
- U kunt gebruik maken van het waskostenarrangement van Zorggroep Tellus.

Wat zijn de kosten?
Ongetwijfeld vraagt u zich af, welke kosten onze hulp met zich meebrengt. Dat hangt van uw persoonlijke situatie af. Instellingsbudgetten zijn nu afhankelijk van de hoeveelheid zorg die cliënten nodig hebben. Dit systeem heet Zorg Zwaarte Pakket (ZZP).
Voor 2009 ontvingen zorginstellingen een geldbedrag op basis van beschikbare plaatsen. Tegenwoordig bepaalt de ‘zorgzwaarte’ van de cliënten het budget. Voor cliënten die weinig zorg nodig hebben, ontvangen zorginstellingen minder geld dan voor cliënten met een grote zorgvraag. Bij zorgzwaarte bekostiging horen zorgzwaartepakketten/zorgarrangement. In een ZZP staat beschreven welk zorg een cliënt nodig heeft en waar deze cliënt recht op heeft.
De medewerkers van Zorggroep Tellus gaan met u en of uw familie in overleg hoe de invulling van de zorg en ondersteuning eruit gaat zien. Dit gebeurt aan de hand van een zorgarrangement. Er wordt gekeken wat u of uw familielid nog zelf kunt doen, wat Zorggroep Tellus voor u of uw familielid gaat doen en welke rol de familie of naaste kan betekenen. Daarnaast is er de mogelijkheid, tegen een meerprijs, tot extra zorg en diensten. Het uiteindelijke zorgarrangement wordt samen met u (en uw familie) vastgesteld in uw persoonlijke zorgleefplan. Voor meer actuele informatie hierover kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

Als u voor het VPT een ZZP indicatie heeft ontvangen, dan betaalt u slechts een inkomen afhankelijke bedrage. Deze bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Via de website van het CAK kunt u deze bijdrage berekenen. Wanneer u een ZZP indicatie wilt aanvragen kunt u het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bereiken op het telefoonnummer (0900) 24 92 492 of de formulieren downloaden via de website van het CIZ. Een adviseur van het CIZ komt u thuis bezoeken om de indicatie op te nemen. Natuurlijk geeft onze opnamecoördinator u graag meer informatie en helpt u met de aanvraag.
Contact
Voor informatie en vragen kunt u altijd bellen, mailen of langskomen op één van onze locaties.
Het algemene e-mailadres van Zorggroep Tellus is info@zorggroeptellus.nl
Locatie De Lichtboei
IJsselmeerstraat 2
1784 MA Den Helder
T (0223) 63 85 00
F (0223) 63 37 14
Locatie De Groene Vecht
Vechtstraat 250
1784 TG Den Helder
T (0223) 68 59 20
F (0223) 68 59 59
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlZorggroep Tellus is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.
Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.