Visie, missie en kernwaarden
Wij maken onze eigen toekomst
De toekomst maken wij voor en met 'onze' ouderen. Want zij staan bij Tellus te allen tijde centraal. Tellus probeert zoveel mogelijk het beste zorg- en dienstverleningsconcept te bieden aan ouderen in Den Helder. 
‌Zodat het motto 'Leef je eigen leven!' voor hen allen geldt.
Bij Zorggroep Tellus staat de cliënt centraal
In de missie en visie van Zorggroep Tellus staat de cliënt centraal. Dat is de cliënt in één van onze zorgcentra, de cliënt thuis, betrokkenen en mantelzorgers, vrijwilligers en ook toekomstige cliënten die nu (nog) geen gebruik maken van onze dienstverlening. Die cliënt benaderen wij vanuit een integraal aanbod van zorg en welzijn. Daarbij is een nadrukkelijk speerpunt dat de samenwerking wordt gezocht met andere betrokken organisaties en belangenverenigingen, al dan niet binnen de zorgketen. Zorggroep Tellus is geworteld en gevestigd in Den Helder. Het werkgebied is dan ook de gemeente Den Helder, maar ook als u buiten de gemeente Den Helder woont, kunt u bij ons terecht met al uw zorg en welzijnsvragen. U bent van harte welkom op locatie De Groene Vecht en De Lichtboei. U mag uiteraard ook bellen naar één van onze locaties. 

Betrouwbaar, betrokken en ondernemend!
Medewerkers en vrijwilligers werken samen om onze cliënten persoonsgerichte zorg- en dienstverlening te bieden, waarbij aandacht, inlevingsvermogen en respectvolle bejegening centraal staan. Medewerkers en vrijwilligers van Tellus kennen daadwerkelijk de cliënten en leveren persoonsgerichte zorg op maat. Dit vraagt om een juiste attitude, deskundigheid én ondernemerschap. Met hun inzet, betrokkenheid en ambitie geven medewerkers en vrijwilligers van Tellus op hun eigen wijze persoonlijke invulling op de visie “Leef je eigen leven”. Deze persoonlijke invulling wordt door Zorggroep Tellus ondersteund en gestimuleerd.

‌De medewerkers van Zorggroep Tellus hebben de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot professionele hulpverleners waarbij het uitgangspunt is dat zij zelf  verantwoordelijkheid dragen voor hun dagelijks functioneren en hun persoonlijke ontwikkeling. Samenwerken vanuit een respectvolle basis, op een open en transparante wijze vormt hiervoor een fundament. Wij vatten dit samen in drie kernwaarden, die voor iedereen bij Zorggroep Tellus gelden. Deze kernwaarden geven aan waar we voor staan, wat ons verbindt, waar we in geloven en wat essentieel is in onze houding en gedrag. De kernwaarden van Zorggroep Tellus zijn: betrouwbaar, betrokken en ondernemend

Dit geldt niet alleen voor medewerkers, maar ook voor vrijwilligers. Zij zijn een onmisbareschakel in de dagelijkse zorg- en dienstverlening van onze cliënten. Om hun rol passend in te vullen wordt voortdurend gekeken hoe de talenten, kennis en vaardigheden van vrijwilligers optimaal kunnen aansluiten bij de behoefte van onze cliënten. Op deze manier is de visie niet alleen een “papieren“ visie, maar is deze een onderdeel van wie wij daadwerkelijk zijn; individueel, als team en organisatie.
Contact
Voor informatie en vragen kunt u altijd bellen, mailen of langskomen op één van onze locaties.
Het algemene e-mailadres van Zorggroep Tellus is info@zorggroeptellus.nl
Locatie De Lichtboei
IJsselmeerstraat 2
1784 MA Den Helder
T (0223) 63 85 00
F (0223) 63 37 14
Locatie De Groene Vecht
Vechtstraat 250
1784 TG Den Helder
T (0223) 68 59 20
F (0223) 68 59 59
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlZorggroep Tellus is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.
Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.