Klacht en compliment
 Kwaliteit is waar het om draait!
Medewerkers en vrijwilligers van Zorggroep Tellus spannen zich dagelijks in om u of uw familielid de juiste zorg te bieden op de beste manier. Toch kan het voorkomen dat u hier onvoldoende tevreden mee bent. In dat geval vernemen wij graag uw klacht, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Zo wordt onze zorg nóg beter! In de klachtenregeling leest u over de mogelijkheid om eventuele klachten over de organisatie en/of zorg- en dienstverlening van Zorggroep Tellus kenbaar te maken. Onderaan deze pagina kunt u de hele klachtenregeling downloaden als PDF.

Om onze cliënten zo goed mogelijk te helpen, vinden we het belangrijk om te weten wat u van onze zorg vindt. Of het nu een klacht, een opmerking of een compliment is, wij horen het graag van u. Alleen dan kunnen wij onszelf blijven verbeteren

Wie kan gebruik maken van de regeling?
De klachtenregeling is bedoeld voor cliënten van Zorggroep Tellus. 
‌Familieleden, relaties en/of andere betrokkenen van cliënten kunnen ook een klacht indienen.

Wat wordt bedoeld met een klacht?
Een klacht is een uiting van onvrede ten aanzien van de zorg- en dienstverlening of de organisatie daarvan door Zorggroep Tellus. Ter illustratie: een cliënt ervaart onvoldoende hulp bij het aan- en uitkleden.

Wat te doen als u een klacht heeft?
(Ont)zorgen doen we samen. Het is voor Zorggroep Tellus erg belangrijk dat een klacht gehoord wordt: op die manier verbeteren wij onze organisatie en zorg- en dienstverlening. Blijf daarom niet rondlopen met een gevoel van onvrede. Onze medewerkers zijn er voor u!

Wat is de juiste weg om te bewandelen?
Het bespreken van de klacht is vaak de eerste stap naar een oplossing. Daarom stimuleert Zorggroep Tellus de dialoog. 
‌U kunt uw ontevredenheid bespreken met:
a. de medewerker over wie u niet tevreden bent;
b. diens leidinggevende;
c. de vertrouwenspersoon cliënten.

Hoe bereikt u de vertrouwenspersoon?
Vertrouwenspersoon Mw. N. Van Ockenburg te bereiken via telefoonnummer 0627411914 of door te mailen naar: av.ockenburg@quicknet.nl.

‌Als de bemiddeling van de vertrouwenspersoon cliënten niet het gewenste resultaat heeft, kunt u uw klacht schriftelijk of per e-mail indienen bij de bestuurder van Tellus. De bestuurder neemt dan binnen vijf werkdagen contact met u op. Indien uw klacht na behandeling door de bestuurder niet naar tevredenheid is opgelost en u daarin niet berust, is er sprake van een geschil. 
‌U kunt dan het geschil voorleggen aan de geschillencommissie, waarbij Zorggroep Tellus is aangesloten:
www.degeschillencommissie.nl. Het bezoekadres van De Geschillencommissie is: Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag.
Het postadres is: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Het Kwaliteitskader
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt dit document opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Het vormt het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg. 
‌Dit kwaliteitskader is als kwaliteitstandaard opgenomen in het wettelijke Register van het Zorginstituut. 
‌‌Het document kwaliteitskader is te vinden via deze link.
download klachtenregeling (PDF)
Contact
Voor informatie en vragen kunt u altijd bellen, mailen of langskomen op één van onze locaties.
Het algemene e-mailadres van Zorggroep Tellus is info@zorggroeptellus.nl
Locatie De Lichtboei
IJsselmeerstraat 2
1784 MA Den Helder
T (0223) 63 85 00
F (0223) 63 37 14
Locatie De Groene Vecht
Vechtstraat 250
1784 TG Den Helder
T (0223) 68 59 20
F (0223) 68 59 59
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.
Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.