Klacht en compliment
Medewerkers en vrijwilligers van Zorggroep Tellus spannen zich dagelijks in om u of uw familielid de juiste zorg te bieden op de beste manier. Toch kan het voorkomen dat u hier onvoldoende tevreden mee bent. In dat geval vernemen wij graag uw klacht, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Zo wordt onze zorg nóg beter! In de klachtenregeling leest u over de mogelijkheid om eventuele klachten over de organisatie en/of zorg- en dienstverlening van Zorggroep Tellus kenbaar te maken.

‌ Om onze cliënten zo goed mogelijk te helpen, vinden we het belangrijk om te weten wat u van onze zorg vindt. Of het nu een klacht, een opmerking of een compliment is, wij horen het graag van u. Alleen dan kunnen wij onszelf blijven verbeteren.

‌De gehele klachtenregeling van Zorggroep Tellus kunt u hier inzien.
‌Wilt u meer weten over het pestprotocol wat in onze locaties geldt? Klik dan hier
Wie kan gebruik maken van de klachtenregeling?
De klachtenregeling is bedoeld voor cliënten van Zorggroep Tellus. Familieleden, relaties en/of andere betrokkenen van cliënten kunnen ook een klacht indienen.
Wat wordt bedoeld met een klacht? 
Een klacht is een uiting van onvrede ten aanzien van de zorg- en dienstverlening of de organisatie daarvan door Zorggroep Tellus. Ter illustratie: een cliënt ervaart onvoldoende hulp bij het aan- en uitkleden.
Wat te doen als u een klacht heeft?
(Ont)zorgen doen we samen. Het is voor Zorggroep Tellus erg belangrijk dat een klacht gehoord wordt: op die manier verbeteren wij onze organisatie en zorg- en dienstverlening. Blijf daarom niet rondlopen met een gevoel van onvrede. Onze medewerkers zijn er voor u!
Heeft u een compliment voor ons?
‌Voor complimenten staan wij ook altijd open. Bijvoorbeeld als u zeer tevreden bent over de zorgverlening of over een medewerker van Tellus. Wilt u dit graag aan ons of anderen laten weten? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@zorggroeptellus.nl. U kunt er ook voor kiezen een waardering achter te laten op Zorgkaartnederland.nl. U hoeft dan alleen de betreffende locatie op te zoeken en hier een korte waardering te geven. Alvast bedankt!
Het Kwaliteitskader
‌Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt dit document opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Het vormt het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg. ‌Dit kwaliteitskader is als kwaliteitstandaard opgenomen in het wettelijke Register van het Zorginstituut. ‌‌
‌Het document kwaliteitskader is te vinden via deze link.
Wat is de juiste weg om te bewandelen?
Het bespreken van de klacht is vaak de eerste stap naar een oplossing. Daarom stimuleert Zorggroep Tellus de dialoog. ‌U kunt uw ontevredenheid bespreken met:
a. de medewerker over wie u niet tevreden bent;
b. diens leidinggevende;
c. de vertrouwenspersoon cliënten.
Hoe bereikt u de cliëntvertrouwenspersoon?
Praten over dingen waar u niet tevreden over bent, is soms moeilijk. Daarom is er een cliëntvertrouwenspersoon. Elke cliënt die een klacht heeft over de dienstverlening van Zorggroep Tellus kan bij deze cliëntvertrouwenspersoon terecht. Cliëntvertrouwenspersoon mevrouw Nel van Ockenburg is te bereiken via telefoonnummer 0627411914 of door te mailen naar: n.vanockenburg@zorggroeptellus.nl.

‌Als de bemiddeling van de vertrouwenspersoon cliënten niet het gewenste resultaat heeft, kunt u uw klacht schriftelijk of per e-mail indienen bij de bestuurder van Tellus. De bestuurder neemt dan binnen vijf werkdagen contact met u op. Indien uw klacht na behandeling door de bestuurder niet naar tevredenheid is opgelost en u daarin niet berust, is er sprake van een geschil. ‌U kunt dan het geschil voorleggen aan de geschillencommissie, waarbij Zorggroep Tellus is aangesloten: ‌www.degeschillencommissie.nl. Het bezoekadres van De Geschillencommissie is: Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag. Het postadres is: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
Hoe bereikt u de cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang?
De nieuwe Wet Zorg en Dwang (Wzd) heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar zorg mogen bieden die de cliënt (of diens vertegenwoordiger) niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar u het zelf niet mee eens bent.

Iedere cliënt én zijn of haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wzd, heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon Wzd. Voor u is dit een cliëntvertrouwenspersoon Wzd (hierna: CVP Wzd) van Zorgstem. Zorgstem is één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert. De CVP Wzd is onafhankelijk, niet in dienst bij een zorginstelling, behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk én biedt gratis ondersteuning.

Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillig geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de CVP Wzd.

Wat kan de cliëntvertrouwenspersoon Wzd voor u betekenen?
· luisteren naar uw verhaal
· u helpen om uw vraag of klacht te verhelderen & zo nodig doorverwijzen
· informatie en uitleg geven over uw rechten binnen de Wzd
· ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht
· desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt.

Wie is uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?
U kunt terecht bij de vertrouwenspersoon van Zorgstem: Marianne Knuit, te bereiken van maandag tot en met donderdag op: 06 28 84 00 20 of via m.knuit@zorgstem.nl. Meer informatie over Zorgstem is te vinden op: www.zorgstem.nl.
Contact
Voor informatie en vragen kunt u altijd bellen, mailen of langskomen op één van onze locaties.
Het algemene e-mailadres van Zorggroep Tellus is info@zorggroeptellus.nl
Locatie De Lichtboei
IJsselmeerstraat 2
1784 MA Den Helder
T (0223) 63 85 00
F (0223) 63 37 14
Locatie De Groene Vecht
Vechtstraat 250
1784 TG Den Helder
T (0223) 68 59 20
F (0223) 68 59 59
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlZorggroep Tellus is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.
Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.